Stresle Mücadele Eğitimi


Programın Amacı

Stres Yönetimi: Başarılı ve mutlu bir yaşam sürdürmek için duygularımızı farkında olmamız, strese neden olan kaynakları bilmemiz, olumsuz stresle başa çıkabilmemiz, gergin ortamlarda davranışlarımızı kontrol edebilmemiz, sorumluluklarımızı yerine getirirken mutlu olabilmemiz gerekir.

Bu doğrultuda programımızın amacı, çağımızın hastalığı olarak kabul edilen stres hakkındaki bilgileri aktarmak, farkındalık düzeyimizi geliştirerek sorunlar ile baş etme yollarını incelemektir.

İlgili Yetkinlikler

Duygusal Farkındalık

Stres ve Öfke Kontrolü

Hedeflenen Davranış Değişikliği

Duygularının bilincinde ve etkilerinin farkında olarak hareket etme

Olumsuz stres oluşturabilecek koşulları ön görme ve olumsuz stresi oluşmadan engelleme

Stresli durumlarda kendini kontrol etme ve uygun tepkileri seçerek stresle baş etme

Öfkeyi kontrol altına alma ve rahatlama

Program içeriğini görebilmek ve indirmek için tıklayınız

Share