Satış Saha Koçluğu


Satış eğitimlerinde altyapısı oluşturulan Profesyonel Satış Danışmanı davranışlarının alışkanlığa dönüştürülmesine yardımcı olmayı planlayan Satış Saha Koçluğu programında Koç, katılımcıları bizzat sahada gözlemler ve bu gözlemleri günün sonunda gerçekleştirdiği (60) dakikalık “Birebir Koçluk” seansında çalışan ile paylaşır.

Koç, her bir Satış Danışmanı ile sahada (1) gün geçirir ve bu zaman çerçevesinde gözlemler yapar. Programın son (60) dakikalık bölümü, birebir koçluk seansı olarak geçer. Koçluk seansında Saha Satış Koçluğu Performans Değerlendirme sonuçları ve Birlikte geçirilen zaman içerisinde yapılan gözlemler değerlendirilir ve aşağıda belirtilen yetkinlikler üzerinde farkındalık kazandırılmaya çalışılır.

Koç, programın başlangıcında beklentileri ve süreci paylaşır ve gerektiğinde Satış Danışmanını program içeriği çerçevesinde yönlendirir.

Koç tarafından önceden hazırlanan gözlem formu (performans kriterleri) çerçevesinde yapılan her bir gözlem (Müşteri Ziyareti) sonrasında eğitmen, katılımcıya neleri iyi yaptığını, neleri daha iyi yapabileceğini sormak sureti ile katılımcının düşünmesini ve gelişim alanları hakkında farkındalık kazanmasını sağlar.

Satış ekibinin en üst düzey “Verimlilik” seviyesinde sonuçlar üretebilmesine yardımcı olabilmeyi hedefleyen Satış Koçluğu programı, eğitimleri takip eden haftanın ilk iş günü başlar.

Günün sonunda yapılan birebir koçluk seansı sonrasında Satış Danışmanı, Koç ile birlikte mutabık kaldıkları gelişim alanları için “Eylem Planı”nı doldurur. Bu planda, Satış Danışmanının geliştirmesi gereken alanlar, bu alanların nasıl geliştirileceği ve hangi tarihe kadar bu gelişimin gerçekleşeceği, kendi cümleleri ile yazılır ve “Eylem Planı”nın bir kopyası koçluk yapabilmesi amacıyla Satış Müdürüne, diğer bir kopyası da, Eğitim yöneticisine verilir.

Planlama

Zaman Yönetimi

Route Yönetimi ve Verimlilik

Güven Oluşturma

Müşteri Odaklılık

Profesyonel Satış Becerileri

Problem Çözme

Program içeriğini görebilmek ve indirmek için tıklayınız

Share