Satışta Rapor Analizi, Stratejik Planlama


Satış Danışmanlarının analitik düşünme, neden sonuç ilişkisi kurabilme, sorgulayıcı bakış açısına sahip olma, problem çözme ve strateji geliştirme becerilerini geliştirmeyi hedeflediğimiz Satışta Rapor Analizi eğitimimizde amacımız, katılımcılarımızın satış raporlarını en etkili bir şekilde değerlendirebilmeleri ve verimliliklerini artırabilmeleridir.

Rakamları doğru okuyarak nasıl strateji geliştirileceği, “Route” lerin nasıl daha etkili bir şekilde yönetilebileceği, planlamanın ve hedef odaklı olmanın vazgeçilmezliği, “Kök Neden” olgusunun sorgulanmasında paradigmaların nasıl bir rol oynadığı ve proaktif yaklaşımın, problem çözmenin en önemli adımlarından biri olduğu konularına yer verdiğimiz bu programda, yetkililerin onaylayacakları gerçek raporlar ve/veya elle hazırlanmış rapor örnekleri kullanılacaktır.

Not: Eğitmen, bu eğitimi vermeden önce ülke müdürü ve satış müdürleri ile bir araya gelecek ve örnek raporlar üzerinden beklentileri alacak ve eğitimde uygulama amaçlı olarak kullanılacak raporları bu doğrultuda şekillendirecektir.

Program içeriğini görebilmek ve indirmek için tıklayınız

Share