Yönetici Satış Saha Koçluğu


Program (2) temel bölümden ibarettir;

1) Sahayı Okumak ve Yönetmek

2) Performans Koçluğu

Sahayı Okumak ve Yönetmek: Sahada geçirilen süre içerisinde sorduğu sorularla Koç, katılımcının operasyonu farklı bir açıdan okuyabilmesine, bir yönetici olarak nasıl bir duruş ve yaklaşım sergilemesi noktasında farkındalık kazanabilmesine, sahadaki varlığının ekibi tarafından nasıl okunacağına yönelik bir fikir geliştirebilmesine, yaptığı yapmadığı, söylediği söylemediği her şeyin ekibinde nasıl bir karşılık bulacağını anlamasına, doğru davranışı takdir, yanlış davranışı tenkit ederken neler yapması gerektiğini kavramasına, rol model olabilmek için nasıl davranması gerektiğini pekiştirebilmesine, analitik düşünme becerisi kazanabilmesine ve insan odaklılık ve verimlilik dengesinin önemini kavrayabilmesine yardımcı olur.

Performans Koçluğu: Her bir yönetici, Koç’un gözetiminde en az bir çalışanı ile performans koçluğu seansı gerçekleştirir. Koç, seans öncesinde sorduğu sorular ile yöneticiyi görüşmeye hazırlar. Grow Koçluk Modeli’nin kullanıldığı hazırlık sürecinde “Performans Koçluğu Takip Formu”nun nasıl kullanılacağını paylaşır. Koç’un da varlığında gerçekleşen seans sonrası Koç, önce yöneticinin kendisini değerlendirmesini ister ve daha sonar yine sorduğu sorular ile yöneticinin farkındalığını artırmaya çalışır.

Günün sonunda yapılan birebir koçluk seansı sonrasında katılımcı, Koç ile birlikte mutabık kaldıkları gelişim alanları için “Eylem Planı”nı doldurur. Bu planda, katılımcının geliştirmesi gereken alanlar, bu alanların nasıl geliştirileceği ve hangi tarihe kadar bu gelişimin gerçekleşeceği, kendi cümleleri ile yazılır ve “Eylem Planı”nın bir kopyası koçluk yapabilmesi amacıyla bir üst yöneticisine diğer bir kopyası da, Eğitim yöneticisine verilir.

Program içeriğini görebilmek ve indirmek için tıklayınız

Share