Temel Satış Becerileri Eğitimi (Perakende)


Temel Satış Becerileri Eğitimi (Perakende) programının amacını belirtmeden önce sanırım perakende sektöründe “Satış” denildiğinde ne anladığımızı sizlerle paylaşmalıyız; bize göre satış, bir ürünü bir alıcıya satmak işinden çok daha farklı bir anlam ifade ediyor şöyle ki, günümüz rekabet ortamında şirketlerin başarısı, sahip oldukları mutlu müşteri sayısı ile ilişkilendirilmektedir. Müşterilerin mutlu olabilmesi adına da işletmelerin yapmaları gereken en önemli şeyin, müşteriler ile “Güven Odaklı Bir İlişki” kurmak ve bu ilişkiyi sahiplenmek olduğuna inanıyoruz.

Bu çerçeveden bakıldığında satış süreci esasında müşteri firma ile ilk temas kurduğu anda başlar; işyerinizin ulaşılabilirliliği, otopark imkanınızın olup olmaması, işletmenizin dışarıya verdiği imaj, müşteri içeri girdiğinde çalışanların o anda ne yaptıkları, içerideki havanın temizliği, çalışanların kılık kıyafeti, müşteriyi nasıl karşıladıkları, ilk izlenimleri, ürün bilgileri, ihtiyacı tespit edebilme becerileri, dinleme becerileri, müşteriyi özel ve evindeymiş gibi hissettirebilme becerileri, itiraz karşılama becerileri, müşteriyi profesyonel bir danışman gibi sahiplenme ve rahatlatma becerileri, müşteri ürünü almasa bile pozitif bir şekilde müşteriyi uğurlayabilme becerileri kısacası, “Alışverişi Bir “Eğlenceye” dönüştürebilme becerileri, satışın başarı ile sonuçlanabilmesinde en önemli etken olan “GÜVEN”in inşa edilmesi noktasında son derece önemli olmaktadır.

Unutulmamalıdır ki,“İnsanlar Duygu Satın Alırlar…”

Program içeriğini görebilmek ve indirmek için tıklayınız

Share