Satış Ekibi Yönetimi


Satış Ekibi Yönetimi programı, Satış Yöneticisi’nin ekibini doğru bir şekilde nasıl yönetmesi gerektiğine odaklanmaktadır. Bir yöneticinin sahip olduğu en önemli kaynak olan insan kaynağını doğru kullanmada “Rol Model” olabilmenin, sahayı yönetirken adeta bir maestro gibi davranabilmenin, hedeflerle yönetebilmenin ve en önemlisi, farklılıkları yönetebilmenin önemine dikkat çeken bu program, “İnsanoğlu, kendisinden beklenenden ziyade, kontrol edileni yapma eğilimindedir” tezini temel almıştır.

Satış Ekibi Yönetimi programının temel taşlarını oluşturan dünyaca kabul görmüş yönetim felsefeleri;

“Rol Model Yönetim” (Management By Leading)
“Hedeflerle Yönetim” (Management By Objectives)
“Sonuçlara İnsanlarla Ulaşma” (Reaching Results With People)
“Sahada Zaman Geçirerek Yönetim” (Management By Walking Around)

Bu programda, satış ekibinin sergilemesi arzu edilen davranışların alışkanlığa dönüştürülmesinde son derece önemli bir role sahip olan satış yöneticilerinin yapması gerekenler, çeşitli uygulama ve vaka çalışmaları eşliğinde paylaşılmakta ve “Verimlilik” teması üzerinde yoğunlaşılmak sureti ile satış yöneticisinin satış ekibinden en üst düzey verimi alabilmesi için satış yöneticilerinin yönetsel yetkinlikleri geliştirilmeye çalışılmaktadır.

Program içeriğini görebilmek ve indirmek için tıklayınız

Share