Satış Eğitimleri

Temel Satış Becerileri Eğitimi (B2B)

Temel Satış Becerileri Eğitimi (B2B)

Temel Satış Becerileri Eğitimi (Perakende)

Temel Satış Becerileri Eğitimi (Perakende)

Satışta Rapor Analizi, Stratejik Planlama

Satışta Rapor Analizi, Stratejik Planlama

Satış Saha Koçluğu

Satış Saha Koçluğu

Satış Ekibi Yönetimi

Satış Ekibi Yönetimi

Satışta Duygusal Zeka

Satışta Duygusal Zeka

Uygulamalı İleri Düzey Satış Eğitimi

Uygulamalı İleri Düzey Satış Eğitimi

Gizli Müşteri Hizmetleri

Gizli Müşteri Hizmetleri

Satış Yaklaşımımız

Deniz Yıldızı Ekibi olarak bizler, satıştan geliyor olmanın getirdiği avantajı, tüm Satış Eğitimleri süreçlerinde (hem perakende satışta hem de saha satışta (b2b)), gelişim süreçlerinin her aşamasında doya doya yaşıyor ve yaşatıyoruz.

Eğitimlerimiz öncesinde mutlaka sahaya iniyor, satışçı arkadaşlarımızı mağazada gözlemliyor (perakende), veya satışçı arkadaşlarımızla birlikte müşteri ziyaretleri gerçekleştiriyor (saha satış) ve satısı çok iyi bilen bir dış göz olarak bir resim çekiyoruz.

Satış Eğitimleri öncesinde satışçı arkadaşlarımızın farkındalıklarını artırabilmek amacı ile “Bireysel Farkindalik Analiz”eri yapıyor ve bu analizleri eğitimlerden (2) ay sonra tekrarlıyor ve aradaki gelişimi somutlaştırıyoruz.

Belirlediğimiz ihtiyaçları İnsan Kaynakları yetkilileri ile paylaşıyor ve şirketin operasyonuna özel eğitim tasarımını birlikte gerçekleştiriyoruz.

Satış eğitimlerimizin başarısının arkasındaki en önemli faktörlerden bir tanesi, “Rol Canlandırma” (Detailing) uygulamalarımız;

Box   Ön-Test uygulamalarımız ile eğitim öncesi bilgi düzeyini ölçüyor, katılımcılarımızı düşündürtüyor ve Son-Test uygulamalarımız ile eğitimin verimliliğini en azından bilgi seviyesi düzeyinde somutlaştırmaya çalışıyoruz.

Eğitimlerin sonunda her bir katılımcımız en az (2) kere sahne alır ve tüm sınıf önünde karşısındaki müşteriye satış yapmaya çalışır. Amaç, gelişim alanlarını fark etmesi ve eğitimde edindiği bilgi, beceri ve farkındalığın içselleştirilebilmesidir.

Tüm satış eğitimlerinde kamera çekimi yapiyor, çekimlerin sonrasinda görüntüleri birlikte seyrediyor ve önce, katılımcının kendisini değerlendirmesini istiyor, ardından da tüm sınıf olarak katılımcıya doldurduğumuz “Geri Bildirim Form” ları vasıtası ile geri bildirim veriyoruz.

Her bir eğitimimizden sonra katılımcılarımıza o eğitimde kendilerinde fark ettikleri gelişim Kameraalanlarını, gelişime yönelik kendi çözümlerini ve gelişimi gerçekleştirecekleri tarihi yazabilecekleri
bir “Eylem Planı” doldurtuyor, bu planın bir kopyasını eğitim yetkilileri ile paylaşırken, bir kopyasını da koçluk yapabilmesi, destek olabilmesi için katılımcının yöneticisine veriyoruz.

En güvendiğimiz uygulamalarımızdan bir tanesi ise eğitimler sonrasında her bir satışçı arkadaşımız ile birlikte sahada gerçekleştirdiğimiz ve eğitimlerde kazandırılan bilgi, beceri ve farkındalığın içselleştirilmesine, davranışın alışkanlığa dönüştürülmesine yönelik tasarladığımız “Satış Saha Koçlugu” programlarımızdır;

Saha    Eğitimlerin hemen ertesi günü eğitmen satış danışmanı ile sahada buluşur, tüm gün boyunca birlikte satış yapılır ve eğitmen (koç) her bir satış görüşmesi öncesi ve sonrası sorduğu sorularla satış danışmanının farkındalığını artırmaya çalışır;

Her bir görüşme öncesinde ve sonrasında koç, satış danışmanına şu soruları yöneltir

Saha Satış Eğitimleri (b2b);

Bu görüşmedeki amacın ne?
Müşterinin sosyal sitiline göre nasıl bir yaklaşım sergileyeceksin?
Ürünün hangi özelliğinin “Fayda Satışı “nı yapacaksın?
Ne tür itirazlarla karşılaşmayı bekliyorsun?
Sana göre bu görüşme nasıl geçti?
Neleri iyi yaptın?
Neleri yapmamalıydın?
Bir dahaki görüşmede neleri farklı yapacaksın?
Görüşme öncesinde ne hedeflemiştin?, Ne oldu?, Şimdi ne yapacaksın?

Perakende Satış Eğitimleri (Her bir müşteri öncesi ve sonrasında);

Bu görüşmeyi nasıl değerlendiriyorsun?
Neleri iyi yaptın?
Neleri yapmamalıydın?
Bir sonraki müşteride neleri farklı yapacaksın?
Müşterinin beden dili sana ne söylüyordu?
Sence müşteriyi ne kadar iyi dinledin?
Müşteri ile bir ilişki kurabilme noktasında kendini nasıl değerlendiriyorsun? Bunu nasıl anladın?
Müşteri itiraz ettiğinde neler hissettin?
Müşteriyi özel hissettirebilme noktasında neleri iyi yaptığını düşünüyorsun?
Müşteri ile kurduğun iletişimde ne kadar güven verdiğini düşünüyorsun?
Müşteri mağazadan ayrıldıktan sonra kendisine bir mikrofon uzatıp, içeride aldığı hizmeti değerlendirmesini istesek, sence neler söyler?

Günün sonunda koç ve satış danışmanı toplanırlar ve önceden hazırlanan “Satış Saha Koçluğu Performans Gözlem Formu” üzerinden günü değerlendirirler ve koç, takip aşamasında kullanılmak üzere satış danışmanından yeni bir “Eylem Planı” oluşturmasını ister.

Sonuç olarak sunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki, Deniz Yıldızı ekibi olarak bizler satışa bir bilim olarak yaklaşıyor, uygulamalarımızla satış performansı gelişim sürecinin her adımını özel tasarlıyor ve olabildiğince ölçümleyebiliyoruz.


Share