Lider Ruhlu Yönetici Eğitimi


Bir liderlik eğitimi olan bu program, bir yöneticinin ekibini doğru bir şekilde nasıl yönetmesi gerektiğine odaklanmaktadır. Bir yöneticinin sahip olduğu en önemli kaynak olan insan kaynağını doğru kullanmada “Rol Model” olabilmenin, ekibini yönetirken adeta bir maestro gibi davranabilmenin önemine dikkat çeken bu program, “Sonuçlara İnsanlarla Ulaşma” felsefesi üzerine kurgulanmıştır.

Programın temel taşlarını oluşturan dünyaca kabul görmüş yönetim felsefeleri;

“Rol Model Yönetim” (Management By Leading)

“Hedeflerle Yönetim” (Management By Objective

“Sonuçlara İnsanlarla Ulaşma” (Reaching Results With People)

“Sahada Zaman Geçirerek Yönetim” (Management By Walking Around)

Temel Yönetim Becerilerinin geliştirilmeye ve Lider Ruhlu Yönetici kavramının benimsetilmeye çalışılacağı bu programda, yönetici ve yönetici adaylarının başkalarını başarılı bir biçimde yönetebilmeleri için öncelikle kendilerini yönetebilmeleri gerçeğinden hareket edilmiş, yönetici ve yönetici adaylarının sıradan bir müdür yerine vizyon sahibi, kendini ve ekibini geliştirebilen, çalışanların örnek aldığı bir yönetici olma yolunda, farkındalık bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır.

Program içeriğini görebilmek ve indirmek için tıklayınız

Share