Teşhis : Eğitim sürecini ölçülebilir ve takip edilebilir kılan eğitim metodolojimiz: İhtiyacı doğru tespit edebilmek, “Yıldız Gelişim Planı” nın en önemli adımı olup, aşağıdaki uygulamalardan ibarettir;

Bireysel Farkındalık Analizi
Saha Gözlem
Gizli Müşteri
360 Derece Yetkinlik Envanteri
Eğitim Öncesi Farkındalık Kazandırma / Birebir Geribildirim Seansları (envanter ve analiz sonuçlarının katılımcılarla paylaşımı
Team Diagnostics
Kişisel Yetkinlik Envanteri
Data (Raporlar, Anket Sonuçları, şikayet Oranları, performans Değerlendirme Sonuçları, Turn Over Oranı)
Yönetici Yorumları ve Mülakatları
Ön-Test

Tasarım : İhtiyacın doğru olarak tespit edilmesinin akabinde en doğru çözüme müşterimizle birlikte karar verir ve uygularız.
Eğitim (indoor & outdoor)
Danışmanlık
Bireysel Koçluk
Takım Koçluğu
Kombinasyon (Eğitim Koçluk, Fasilitasyon Eğitim, Eğitim Danışmanlık Koçluk, vs)
Fasilitasyon
Atölye Çalışmaları (Workshops)

Kontrol : Gelişim programlarımızın öncesinde ihtiyaç tespiti aşamasında yaptığımız çalışma, analiz ve envanterleri (360 derece), program sonunda tekrarlarız.
Gizli Müşteri (2. Kez)
360 Derece Envanter (2. Kez)
Eğitim Sonrası Takip; Birebir Geribildirim Seansları (II. envanter ve analiz sonuçlarının katılımcılarla paylaşımı)
Team Diagnostics (2. Kez)
Kişisel Yetkinlik Envanteri (2. Kez)
Data (Raporlar, Anket Sonuçları, şikayet Oranları, performans Değerlendirme, Turn Over Oranı)
Yönetici Yorumları
Post Test
Eylem Planları
Ara Değerlendirme Toplantıları (eğitimlerden (1) ay sonra)

Değerlendirme : Eğitimler öncesinde ve sonrasında yaptığımız çalışma, analiz ve envanterleri karşılaştırırız.
Örnek: (360 Derece Yetkinlik Envanterinden Bir Kesit)1

2 3 4

Takip : “Yıldız Oyun Planımız”ın en son ve en önemli adımlarından bir tanesi olan takip aşamasında, tüm çalışmalarımızda (eğitim, danışmanlık, koçluk) kazandırdığımız bilgi ve becerilerin içselleştirilmesine yardımcı olacak uygulamalara imza atıyoruz; Eğitim Sonrası Tüm Ekiple Bir Araya Gelme Toplantıları, Hatırlatıcılar, Mesaj Gönderimi, Motivasyonel Program Dizaynı (ödüllü yarışma), İlave Eğitim, Danışmanlık ve Koçluk Programları ve benzer çalışmalar.

Share