Takım Ruhu Geliştirme Eğitimi


Takım Ruhu Geliştirme eğitimimizde, çalışanlarının birbirlerini daha iyi tanımalarına, farklı iletişim tarzlarına sahip olan çalışma arkadaşlarını anlayabilmelerine, onlara uyum sağlayabilmelerine, farklılıkları yönetebilmelerine, takım ruhunun önemi ve takım olarak hareket edebilmelerinin önündeki engeller konusunda farkındalık kazanabilmelerine destek olabilmeyi planlıyoruz.

Olabildiğince uygulama ağırlıklı olan bu eğitimde katılımcılar, farklı iletişim tarzlarına sahip olan ekip üyeleri ile anlaşabilmeyi, sinerji yaratabilmenin faydasını, “Ben” merkezli olmanın takımı nasıl olumsuz etkilediğini, takım olarak problemleri birlikte nasıl çözebileceklerini tecrübe edecekler ve “Biz Bilinci” oluşturma konusundaki gelişim alanları hakkında farkındalık kazanacaklar. “Birlikte Hareket Etme Bilinci”ni oluşturabilmeye yönelik hazırladığımız bu eğitimimizde katılımcılar, her aktiviteden sonra “Neyi İyi Yaptık?”, “Neleri Yapmamamız Gerekir?” ve “Bir Sonraki Sefer Neyi Faklı Yapacağız?” sorularını hep birlikte yanıtlayacak ve bunları duvarlarda asılı olan flipchart’lara yazacaklar.

Takım Ruhu Geliştirme Eğitimi sonunda ise her bir katılımcı, kendisi ile ilgili belirlediği “Gelişim Alanları”na yönelik kendi “Aksiyon Planını” dolduracaktır. (Opsiyonel)

Ekibin birlikte kararlaştırdığı ve flipchart’larda yazan tüm gelişim alanları ve aksiyon planlarının bir kopyası ve “Takımmetre” envanter sonuçları, eğitim sonunda hazırlanacak rapor ile birlikte, takip ve koçluk yapılabilmesi adına katılımcıların yöneticileri ve eğitim müdürlüğü yönetimi ile paylaşılacaktır.(Opsiyonel)

Eğitimde paylaşılacak olan güzel anlara ait çekilen renkli ve eğlenceli fotoğraflar da eğitim yetkilileri ile paylaşılacaktır. Fotoğrafların, eğitimi hatırlatma ve ekip içi yakınlaşmayı artırma aracı olarak kullanılması faydalı olacaktır.

Program içeriğini görebilmek ve indirmek için tıklayınız

Share