Uygulamalı İleri Düzey Satış Eğitimi


Temel Satış Becerileri eğitimlerinin (Perakende ve Saha Satış) devamı niteliğinde olan Uygulamalı Satış Eğitimi, ilk eğitimde kazandırılan becerilerin daha da geliştirilmesi ve ilave becerilerin kazandırılması hedeflenmektedir.

Bu amaçla, çok büyük bir bölümü uygulama ağırlıklı olan Uygulamalı İleri Düzey Satış Eğitimi programına, farklı müşteri türleri ile daha başarılı iletişim kurabilmeye yardımcı olacağını düşündüğümüz “Sosyal Stiller” başlığını, profesyonel satış yetkilisinin vizyonunu geliştirmesine yönelik konu başlıklarını ve başarılı bir satış yöneticisinin satışı yönetirken ekibi ile nasıl iletişim kurması ve onları nasıl motive etmesi gerektiğine odaklanan bir bölümü ilave ettik.

Not: Program hem Mağaza Satış hem de Sıcak Satış (B2B) için ayrı bir şekilde dizayn edilmektedir.

Program içeriğini görebilmek ve indirmek için tıklayınız

Share